Maska za las restavratorske strokovnjaka

1992 gre za proizvod, od katerega se pla=uje davek od prometa proizvodov v višini 5% po tarifni številki 3 Zakona o prometnem davku (Ur. list RS, št. 4/92).

INSTITUT ZA NOVEJŠO ZGODOVINO II 573/2003 120030608,2 Glasilo Arhivskega društva in arhivov Slovenije Letnik 26, št 2 Ljubljana 2003 UDK 930.25 (497.12).